tppbrinktarieven

In de mondzorg is het experiment met de vrije tarieven stopgezet. Dit betekent dat de zorgverzekeraars de tarieven nu voorschrijven. Zorgverzekeraars hanteren verschillende tarieven.

Indien u bij ons een nieuw kunstgebit wilt laten aanmeten, krijgt u vooraf een begroting. U kunt ook bij uw eigen zorgverzekeraar informeren naar de voor u geldende tarieven.

Onze praktijk heeft de facturering en de administratieve verwerking uitbesteed aan infomedics.nl. Wij verzoeken u de factuur te betalen aan infomedics.nl.

Alle benodigde gegevens staan op de factuur. Voor vragen kunt u terecht op www.infomedics.nl en op 0900 0400 633 (€ 0,20 per gesprek)